Entrepreneurs

We assist our entrepreneurs to define the world of tomorrow.

Raspect

Harris Sun

99.CO

Darius Cheung

Inteluck

Kevin Zhang

LALAMOVE

Shing Chow

QUPITAL

Andy Chan & Winston Wong

NewBanker

Qinghao Li & Gui Jia

DASH

Aaron Lee

MISSFRESH

Li Yang

KKday

Ming Chen

ABC FINTECH

Yongzhi Yang

Steven Zhao

GLINTS

Oswald Yeo

ecMaX

Shan Wang

uBingo

Zheng Tan

IC WORKSHOP

Gary Lam

Ksher

Bryan Zhou

LIGHTELLIGENCE

Yichen Shen

WONDER WORKSHOP

Vikas Gupta